Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach”.

Dzisiaj, tj. 3 czerwca br., w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach”.

Stronami podpisującymi umowę byli: proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach ks. Jerzy Wesołowski oraz przedstawiciel wykonawcy – prezes zarządu firmy 4SG Group Sp. z o.o. z Gnojnika Grzegorz Gołąb, w obecności Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, a także kierownika i zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, przez który zostało pozyskane dofinansowanie na realizację inwestycji – Lidii Kuny oraz Grzegorza Lenartowicza.

Działania prowadzone będą na budynku Kościoła wybudowanym w 1920 r., wpisanym do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W zakresie inwestycji zostanie wykonane odnowienie, odtworzenie i wymiana w części zniszczonej konstrukcji więźby dachowej wraz z wieżyczką na dachu (sygnaturką) oraz wymiana pokrycia dachowego. Zostanie również wykonany częściowy remont drewnianej okładziny ścian zewnętrznych budynku Kościoła.

Całkowita wartość inwestycji: 978 303,45 zł.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu w wysokości 98% wartości Inwestycji.