Aktualności

Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje infrastruktury kulturalnej i sportowej Gminy Poniatowa”

Dzisiaj, tj. 11 kwietnia br., w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa na kolejne inwestycje, które w najbliższym czasie będą realizowane przez Gminę Poniatowa w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje infrastruktury kulturalnej i sportowej Gminy Poniatowa”.

Stronami podpisującymi umowę byli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przy kontrasygnacie skarbnik Gminy Anny Ruty oraz przedstawiciele wykonawcy  – Przedsiębiorstwa Budowlano Usługowego „Chembud” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, Michał Cwajda – Prezes Zarządu oraz Łukasz Cwajda – Wiceprezes Zarządu. Umowa została podpisana w obecności kierownika oraz zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Lidii Kuny i Grzegorza Lenartowicza oraz dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej Barbary Burzyńskiej.

Całkowita wartość inwestycji to 12 236 265,98 zł, z czego 7 920 000,00 zł stanowi dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:

 1. Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim przy ul. 11 Listopada w Poniatowej – zakres obejmuje budowę budynku zaplecza boiska o powierzchni zabudowy 604,16 m2 z m.in. szatniami dla zawodników, trenerów, siłownią, pomieszczeniem obsługi płyty boiska oraz wyodrębnionymi toaletami dla kibiców na parterze oraz strefą noclegowo – jadalnianą wraz z galerią do oglądania meczów przy budce spikera na I piętrze. W skład inwestycji wchodzi również wykonanie zagospodarowania terenu, ciągów komunikacyjnych, dojść, dojazdów budowa parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz autokaru o łącznej powierzchni 613 m2 oraz wykonanie infrastruktury
 2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Plizin o powierzchni 149,96 m2 – wraz z zagospodarowaniem terenu – chodnik, droga dojazdowa, miejsca parkingowe o łącznej powierzchni 251,7 m2.
 3. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Łubkowskie o powierzchni zabudowy 129,12 m2
 4. Budowa – przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kocianów o powierzchni zabudowy 106,27 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu,
 5. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Obliźniak o powierzchni zabudowy 359,30 m2, w zakresie m.in. wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, orynnowania oraz docieplenia dachu,
 6. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Szczuczki Kolonia  o powierzchni zabudowy ok 324,55 m2, w zakresie m.in. docieplenia budynku, wykonania nowej elewacji, odprowadzenia wody od budynku, wymiany części okien i drzwi wejściowych,
 7. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Spławy o powierzchni zabudowy ok. 204,05 m2, w zakresie docieplenia budynku i wykonania nowej elewacji, wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania, wymiany posadzki w sali głównej,
 8. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Dąbrowa Wronowska o powierzchni zabudowy ok. 270,18 m2, w zakresie m.in. remontu elewacji, remontu zewnętrznych schodów, wymiany ślusarki drzwiowej zewnętrznej, remontu wjazdu do garażu,
 9. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Kowala Pierwsza o powierzchni zabudowy ok. 242,34 m2, w zakresie m.in. remontu elewacji, czyszczenia terenów utwardzonych,
 10. Modernizacja budynku w miejscowości Kraczewice Prywatne o powierzchni zabudowy ok. 76,10 m2, w zakresie m.in. docieplenie dachu budynku wraz z wymianą sufitów podwieszanych,  wymiany drzwi zewnętrznych, wykonania opaski i naprawa odprowadzenia wody z dachu budynku, niwelacji i uporządkowania terenu oraz założenia trawnika,
 11. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Niezabitów o powierzchni zabudowy ok. 406,60 m2, w zakresie m.in. remontu elewacji, wymiany zewnętrznej stalowej ślusarki drzwiowej i okiennej, remontu muru oporowego schodów zewnętrznych, remontu krat okiennych i drzwiowych oraz balustrady i drzwi schodów zewnętrznych, czyszczenia i naprawy terenów utwardzonych z kostki, wymiany terenów utwardzonych z płyt betonowych,
 12. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Poniatowa o powierzchni zabudowy ok. 295,15 m2, w zakresie m.in. remontu elewacji, wykonania izolacji termicznej, wymiany orynnowania, wymiany i naprawę podbitki, wymiany drzwi wejściowych, wymiany elewacyjnych lamp oświetleniowych,
 13. Modernizacja budynku OSP w miejscowości Zofianka o powierzchni zabudowy ok. 169,35 m2 i 67,5 m2,  w zakresie m.in. remontu elewacji budynku, wykonania podbitki dachu oraz tynkowania i malowania elewacji budynku garażowego, wykonania opaski wokół budynku garażowego, wykonania izolacji termicznej budynku garażowego.