Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej ul. Henin w Poniatowej

12 maja br. podpisana została Umowa z Wykonawcą przebudowy drogi gminnej nr 108077L – ul. Henin w Poniatowej na odcinku od km 0+004,40 do km 0+926,00.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, frezowanie istniejącej nawierzchni, regulację wysokościową istniejących zjazdów, chodników i dojść do posesji z kostki brukowej.  Dodatkowo zostanie wykonana nakładka asfaltowa na zjazdach asfaltowych, warstwa wyrównawczo – wiążąca oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. W ramach zadania powstanie nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi.

Wykonawcą robót jest firma P.P.H.U. ,,STAN-LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski z siedzibą w Bełżycach.

Wartość inwestycji według umowy to 619 117,65 zł brutto, współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 341 534,27 zł brutto.