Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa

W dniu 18 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk i pełnomocnik Firmy LUG Services Sp. z o. o. Pan Grzegorz Bartczak podpisali umowę na modernizację oświetlenia drogowego oraz dobudowę nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa.

Zakres prac obejmuje:

  1. Wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED  w ilości około 1 100 szt. na terenie Gminy Poniatowa.
  2. Dobudowę oświetlenia na terenie Gminy Poniatowa polegające na dowieszeniu  nowych punktów oświetleniowych na istniejących słupach i liniach PGE.
  3. Budowę łącznie 200 nowych punktów świetlnych na nowych liniach o łącznej długości około 14 500 metrów.

Wykonawca: LUG Services Sp. z o. o., ul. Gorzowska11, 65-127 Zielona Góra.


Wartość inwestycji ponad 3 000 000,00 zł brutto.

Planowany termin zakończenia inwestycji marzec 2022 roku.