Aktualności

Podpisanie umowy na kolejne inwestycje dotyczące rewitalizacji w Poniatowej

Dzisiaj, tj. 1 sierpnia 2022 r., w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa pomiędzy burmistrzem Poniatowej Pawłem Karczmarczykiem przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Anny Ruty a firmą „Edach Sp z o.o. Sp komandytowa” reprezentowaną przez prezesa zarządu komplementariusza Jana Starownika, na realizację projektu pn. „Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystycznej”.

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, zadanie będzie polegało na realizacji 3 inwestycji: budowa zaplecza dla obiektów rekreacyjnych przy ul. Nałęczowskiej, budowa budynku informacji turystycznej z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej.