Aktualności

Podpisanie umowy na budowę chodnika w Poniatowej Wsi

25 lutego 2022 r. podpisana została Umowa z Wykonawcą budowy chodnika w Poniatowej Wsi, w ramach której zostanie wykonany remont oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Poniatowa – Stoczki – Kierz o łącznej długości ok. 1100 mb.

Wykonawcą robót jest firma ,,Art-Bruk Monika Chołody’’ z siedzibą w Miłocinie  (24-150 Nałęczów). Roboty budowlane w zależności od warunków pogodowych ruszą w ciągu najbliższych dni.

Całkowity koszt inwestycji (robót budowlanych) wyniesie ok. 395 000,00 zł brutto. Zamówienie finansowane jest w całości ze środków Gminy Poniatowa.

Planowany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2022 r.