Aktualności

Podpisanie umowy dotyczącej ,,Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowej”

Dnia 26 lutego 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej w towarzystwie Pani Lidii Kuny Kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej podpisał umowę na realizację zadania w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poniatowa” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Wykonawcą jest firma ZAW-BUD Damian Zawisza.

W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w zakresie docieplenia stropodachu, docieplenia wszystkich ścian zewnętrznych budynku w tym izolację ścian fundamentowych łącznie z cokołami oraz wykonania tynków, wymiany wybranej stolarki okiennej oraz drzwiowej, obróbek blacharskich, parapetów, rynien dachowych i rur spustowych wraz z odnowieniem elementów stalowych budynku. Dodatkowo zostaną wykonane roboty elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia wymiennikowni, zasilania urządzeń węzła cieplnego, instalacji odgromowej i uziemiającej.

W zakresie robót sanitarnych zostanie wykonany nowy węzeł cieplny oraz wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektorów słonecznych.