Aktualności

Podpisanie umów dotacji dla OSP Poniatowa – Miasto w Urzędzie Miejskim w Poniatowej oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

5 lipca 2022 r w Urzędzie Miejskim w Poniatowej nastąpiło podpisanie umowy dotacji dla OSP Poniatowa – Miasto. W ramach dotacji jednostka zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Środki na ten cel pochodzą z:

  • Gminy Poniatowa – 465 770,00 zł
  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KG PSP) – 408 000,00 zł
  • NFOŚIGW/ WFOŚIGW w Lublinie – 167 000,00 zł
  • WFOŚIGW w Lublinie – 50 000,00 zł
  • Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim – 15 000,00 zł

Umowę podpisał Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz Prezes Zarządu OSP w Poniatowa – Miasto Rafał Dobraczyński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poniatowa Anny Ruty oraz Skarbnika OSP w Poniatowa – Miasto Jacka Pietrasia.

Również dzisiaj, tj. 5 lipca 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, nastąpiło podpisanie umowy dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z OSP Poniatowa – Miasto (pow. opolski) na kwoty 167 000,00 zł i 50 000,00 zł.

Oprócz naszej jednostki, umowy zostały podpisane także przez OSP w Aleksandrówce (pow. janowski) na kwotę 200 000,00 zł oraz OSP w Hannie (pow. włodawski) na kwotę 150 000,00 zł.


W wydarzeniu uczestniczyli między innymi druhowie z OSP, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie Mirosław Bury, wójt gminy Batorz Henryk Michałek, burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki.