Aktualności

Plebiscyt „Poniatowski Sponsor Roku 2019” rozstrzygnięty!

W sobotni wieczór odbyła się uroczysta gala, na której poznaliśmy laureatów oraz wyróżnionych czwartej edycji plebiscytu „Poniatowski Sponsor Roku”. To wydarzenie poświęcono przedsiębiorcom, którzy w szczególny sposób zasłużyli się we wspieraniu inicjatyw społecznych oraz działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji. 

Celem przedsięwzięcia jest tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców, którzy rozwijając własną działalność nie są obojętni na potrzeby innych, potrafią otworzyć serca
i zaangażować się na rzecz lokalnych przedsięwzięć.

Kapituła konkursowa w składzie:

Ewa Baranowska – Przewodnicząca Kapituły,

Aneta Poniatowska – Członek Kapituły,

Joanna Kawałek – Członek Kapituły,

Marzena Wójtowicz – Członek Kapituły,

po zapoznaniu się ze złożonymi przez stowarzyszenia i organizacje społeczne formularzami nominacyjnymi wybrała laureatów oraz wyróżnionych Plebiscytu w trzech kategoriach:

 1. Firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników średniorocznie,
 2. Firma zatrudniająca więcej niż 10, a mniej niż 50 osób średniorocznie,
 3. Firma zatrudniająca powyżej 50 pracowników średniorocznie.

Przy ocenie zgłoszonych przedsiębiorstw brana była pod uwagę skala działań na rzecz społeczności lokalnych. W trakcie trwającego plebiscytu prowadzonego przez Urząd Miejski w Poniatowej, 13 podmiotów nominowało swoich sponsorów. Do finału plebiscytu zakwalifikowano 25 przedsiębiorstw, reprezentujących trzy konkursowe kategorie. Nominowani to:

Firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników średniorocznie:

 1. PKO Bank Polski S.A. oddział w Poniatowej
 2. Kwiaciarnia ,,Marzenie” Małgorzata Gazda
 3. ,,Max Elektro” Handel art. przemysłowymi  Grzegorz Wosik
 4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,PUCH” Wojciech Pietroń
 5. Centrum Budowlane “HENIN’ S.C. Mirosława i Adam Mróz
 6. Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta I Tadeusz Oświecińscy
 7. Dom Restauracyjny Wójcik
 8. Przedsębiorstwo Handlowo-Usługowe MAN STONE Mariusz Żywicki
 9. ”Karo” Sp. z o.o. Danuta Godziszewska

 Firma zatrudniająca więcej niż 10, a mniej niż 50 osób średniorocznie:

 1. Bank Spółdzielczy w Poniatowej
 2. Poniatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poniatowej
 3. Przediębiorstwo Handlowo-Usługowe „Adamex” Anna i Paweł Żywiccy
 4. Restauracja „Pod Kogutem” Tomasz Nieradka i Jolanta Kusa S.C.
 5. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Poniatowej
 6. „Eterna” Piotr Łukasik
 7. Hotel Restauracja Słowik Barbara i Waldemar Słowikowie
 8. Orzeł S.A.
 9. WZT Bus Poniatowa – Zygmunt i Tomasz Wójtowicz Sp. J.
 10. SFW Energia Sp. z o.o. Zakład Ciepłowniczy Poniatowa
 11. Hotel Tukan Poniatowa
 12. Bank Pekao S.A. oddział w Poniatowej

Firma zatrudniająca więcej niż 50 pracowników średniorocznie:

 1. Wentworth Tech Sp. z o.o.
 2. Metalton Sp. J. Grzegorz Olchawski
 3. Pawtrans Holding Sp. z o. o.
 4. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poniatowej Sp. z o. o.

Kapituła konkursowa na podstawie regulaminu plebiscytu wyłoniła laureatów oraz wyróżnionych
w trzech kategoriach:

W kategorii firma zatrudniająca do 10 pracowników średniorocznie:

tytuł „Poniatowski Sponsor Roku 2019” otrzymali ex aequo Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta
i Tadeusz Oświecińscy
oraz Centrum Budowlane ”HENIN” S.C. Mirosława i Adam Mróz;

wyróżnienie otrzymała firma MAX ELEKTRO Handel Artykułami Przemysłowymi Grzegorz Wosik.

W kategorii firma zatrudniająca powyżej 10, a mniej niż 50 pracowników średniorocznie:

tytuł „Poniatowski Sponsor Roku 2019” otrzymał Bank Spółdzielczy w Poniatowej;

wyróżnienie otrzymały firmy: Poniatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poniatowej oraz Restauracja „Pod Kogutem” Tomasz Nieradka i Jolanta Kusa.

W kategorii firma zatrudniająca powyżej 50 pracowników średniorocznie:

tytuł „Poniatowski Sponsor Roku 2019” otrzymał Pawtrans Holding Sp. z o. o.;

wyróżnienie otrzymały firmy: Wentworth Tech Sp. z o.o. oraz Metalton Sp. J. Grzegorz Olchawski.

Pani Ewa Baranowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej, Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej oraz Pani Aneta Poniatowska Zastępca Burmistrza Poniatowej wręczyli zwycięzcom statuetki, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Dodatkowo wszystkie nominowane firmy
w plebiscycie w ramach podziękowań otrzymały medale.

Uroczystość uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą pana Jarosława Mielko, która zachwyciła wszystkich swoim koncertem.

Składamy serdeczne gratulacje zwycięskim firmom i ich pracownikom, nominowanym oraz wszystkim podmiotom, które na co dzień angażują się w rozwój społecznych inicjatyw na terenie Gminy Poniatowa. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie za rok odbędzie się w jeszcze szerszym gronie!

Galeria zdjęć