Aktualności

Piknik Strażacki 2022 – podziękowania

Co prawda Piknik Strażacki za nami, ale my wciąż wspominamy minioną niedzielę. W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli Zarząd Gminnego Związku OSP RP w Poniatowej oraz OPS Poniatowa-Miasto w organizacji wydarzenia. Za wystawienie sprzętu wojskowego i punktów promocyjnych jednostek wojskowych dziękujemy ppłk. Jackowi Zaniewskiemu – dowódcy 1. batalionu drogowo – mostowego z Dęblina, ppłk. Grzegorzowi Celińskiemu – szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach, mjr. Łukaszowi Kędziora – dowódcy 22. batalionu lekkiej piechoty z Dęblina. Bardzo dziękujemy również mjr. Sławomirowi Wiśniewskiemu z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie oraz panu Jakubowi Smaga pracownikowi Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach za zorganizowanie pokazu klasycznych aut i motocykli, a wszystkim załogom tych wspaniałych pojazdów za uświetnienie naszej uroczystości. Również OSP w Pusznie Godowskim składamy podziękowanie za wystawienie zabytkowego auta strażackiego. Nasz piknik nie mógłby się odbyć, gdyby nie współpraca z Urzędem Miejskim w Poniatowej i z jednostkami organizacyjnymi Urzędu. Dziękujemy Burmistrzowi Poniatowej Pawłowi Karczmarczykowi, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Poniatowej, Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej za okazaną pomoc. Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnego z Gminy Poniatowa oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Nasze podziękowania kierujemy do KGW w Plizinie, KGW w Szczuczkach – Kolonii, KGW w Spławach, do OSP w Kowali Drugiej i CKPiT za wystawienie stoisk i przygotowanie potraw.