Aktualności

Pierwszy Plebiscyt Poniatowski Sponsor Roku rozstrzygnięty

Data 4 marca 2017 roku trwale zapisze się w naszej pamięci. Tego dnia po raz pierwszy w historii naszego miasta wręczone zostały statuetki Poniatowski Sponsor Roku. Jest to gminna inicjatywa promująca przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób zasłużyli się we wspieraniu inicjatyw społecznych oraz działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji, a także którzy wykazują wyjątkową wrażliwość na potrzeby otoczenia.

Plebiscyt, który wyłania laureatów będzie odbywał się cyklicznie, a zaszczytny tytuł Poniatowskiego Sponsora Roku otrzyma przedsiębiorca, który w danym roku będzie wskazany przez poszczególne organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy, jako udzielający im największego wsparcia.

Główną nagrodą jest ręcznie wykonana szklana statuetka prezentująca postać z sercem na dłoni, opracowana przez pracownię szkła artystycznego „Glass Studio” Marka Jargiło z Wronowa.

W celu wyłonienia laureatów powołana została kapituła plebiscytu w składzie: Joanna Kawałek – Dyrektor CKPiT w Poniatowej, Bożena Szwed – Radna Rady Miejskiej w Poniatowej, Krystyna Sołdek – Zastępca Burmistrza Poniatowej, Marzena Wójtowicz – Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Poniatowej, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami nominacyjnymi oraz po przeliczeniu głosów oddanych na zgłoszone firmy w poszczególnych kategoriach, wybrała laureatów Plebiscytu. Decydujący głos należał jednak do stowarzyszeń i organizacji, które miały prawo nominacji 10 przedsiębiorstw, przyznania im oceny od 1 do 10, w 3 kategoriach.

Do finału plebiscytu zakwalifikowały się 24 przedsiębiorstwa, reprezentujące trzy konkursowe kategorie: firma zatrudniająca do 10 pracowników, firma zatrudniająca do 50 pracowników, firma zatrudniająca powyżej 50 pracowników.

1)         Bank Spółdzielczy w Poniatowej,

2)         Pawtrans Holding Sp. z o.o.,

3)         Poniatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

4)         WENTWORTH Tech Sp. z o.o.,

5)         Publiczny transport ciężarowy,

6)         Handel Artykułami Przemysłowymi Grzegorz Wosik,

7)         Kwiaciarnia „Marzenie”,

8)         „Bimar” Małgorzata Bigos,

9)         Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta i Tadeusz Oświecińscy,

10)       PSS „Zgoda” Poniatowa,

11)       Zygmunt i Tomasz Wójtowicz,

12)       Zbigniew Młyniec,

13)       Hotel Słowik p. Barbara Słowik,

14)       Zakład Masarski Marcin Młyniec,

15)       Janina i Wiesław Wójcik,

16)       Sklep Motoryzacyjny „Auto Moto s.c.” E. i G. Chłodny,

17)       Probatus,

18)       ZPM Piotr Gułowski,

19)       Piekarnia „Kubić”,

20)       „Stolmako” Andrzej Makolągwa,

21)       Centrum Budowlane „Henin” Adam Mróz

22)       Restauracja „Pod Kogutem”

23)       SFW Energia Sp. z o.o. Zakład ciepłowniczy Poniatowa

24)       Metalton Sp.J. Olchawski Grzegorz

Kapituła na podstawie regulaminu plebiscytu wyłoniła laureatów w trzech kategoriach:      

W kategorii firma zatrudniająca powyżej 50 pracowników tytuł „Poniatowski Sponsor Roku 2016” otrzymała firma Pawtrans Holding Sp. z o.o., laureatem 2 miejsca w tej kategorii został Wentworth Tech Sp. z o.o.

W kategorii firma zatrudniająca do 50 pracowników tytuł i statuetkę „Poniatowski Sponsor Roku 2016” otrzymał Bank Spółdzielczy w Poniatowej, laureatem 2 miejsca w tej kategorii została Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda w Poniatowej”.

W kategorii firma zatrudniająca do 10 pracowników tytuł i statuetkę otrzymała firma Handel Artykułami Przemysłowymi Grzegorz Wosik, laureatem 2 miejsca w tej kategorii zostało Gospodarstwo Ogrodnicze Jolanta i Tadeusz Oświecińscy.

W dniu 4 marca wszyscy nominowani do nagrody zaproszeni zostali na uroczystą galę, podczas której zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono statuetki, a lauretom wyróżnienia za drugie miejsca.

Galę uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą pana Jarosława Mielko oraz występ zespołu jazzowego z Lublina.

Burmistrz Poniatowej i organizatorzy składają podziękowania wszystkim firmom nominowanym i tym, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju społecznych inicjatyw na terenie Gminy Poniatowa. Laureatom jeszcze raz gratulujemy! Do zobaczenia na gali sponsorskiej za rok!