Aktualności

Pierwsza Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. Nowo wybrani Radni Rady Miejskiej i Burmistrz Poniatowej złożyli uroczyste ślubowanie.

W środę, 21 listopada o godz. 11:00 odbyła się I Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej. Radni VIII kadencji oraz Burmistrz Pan Paweł Karczmarczyk odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. Ponadto w tajnych głosowaniach wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczących.

Obrady inauguracyjnej sesji otworzyła radna senior Pani Krystyna Czuryszkiewicz, która jako najstarsza wiekiem poprowadziła obrady do momentu powołania Przewodniczącej Rady Miejskiej.

Powitano gości obecnych na I sesji: Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomira Plisa, Wójta Gminy Puławy Krzysztofa Brzezińskiego, Wójta Gminy Wilków Daniela Kusia, Wójta Gminy Chodel Przemysława Kowalskiego, Zastępcę Dyrektora LODR w Końskowoli Dariusza Piotrowskiego, kpt. Rafała Dobraczyńskiego przedstawiciela PSP w Opolu Lubelskim, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa w Opolu Lubelskim Henryka Piłata, Zastępcę Komendanta Annę Cyrkler, Danutę i Witolda Danielewiczów, Radnych Rady Powiatu: Wojciecha Furtaka, Michała Kramka, Rafała Pastwę, wójtów, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, nowo wybranych radnych i nowo wybranego Burmistrza Pana Pawła Karczmarczyka, ustępującego Burmistrza Pana Zygmunta Wyroślak.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Poniatowej pani Halina Pyszczak wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, pogratulowała i życzyła owocnej pracy na rzecz naszego społeczeństwa.

W sesji wzięli udział wszyscy nowo wybrani radni:

Okręg wyborczy nr 1: Janusz Nowomiejski,

Okręg wyborczy nr 2: Krystyna Czuryszkiewicz,

Okręg wyborczy nr 3: Aleksandra Renata Szlachetka,

Okręg wyborczy nr 4: Agnieszka Monika Klocek,

Okręg wyborczy nr 5: Wojciech Pętek,

Okręg wyborczy nr 6: Ewa Baranowska,

Okręg wyborczy nr 7: Grzegorz Zburzyński,

Okręg wyborczy nr 8: Łukasz Michał Pruchniak,

Okręg wyborczy nr 9: Dariusz Grzeszczyk,

Okręg wyborczy nr 10: Dariusz Głogowski,

Okręg wyborczy nr 11: Aneta Poniatowska,

Okręg wyborczy nr 12: Paweł Michał Stachyra,

Okręg wyborczy nr 13: Jan Wójcik,

Okręg wyborczy nr 14: Dariusz Celejewski,

Okręg wyborczy nr 15: Seweryn Świątek.

Piętnastu nowo wybranych radnych przyjęło zaświadczenie o wyborze, by potem złożyć ślubowanie słowami: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg!”

Następnie uroczyste ślubowanie złożył Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk: „Obejmując urząd Burmistrza Poniatowej, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Poniatowa. Tak mi dopomóż Bóg!”

Po ślubowaniu Burmistrz Poniatowej wygłosił przemówienie w którym serdecznie podziękował wyborcom za poparcie i zaufanie, ale również przybliżył kierunki działań gminy na pięcioletnią kadencję. Priorytetem dla Pana Burmistrza Pawła Karczmarczyka będzie infrastruktura drogowa – budowa dróg i chodników, infrastruktura sportowa przy szkołach – boiska, sale gimnastyczne, budowa parkingów, budowa placów zabaw, utworzenie żłobka publicznego i objęcie opieką seniorów. Podkreślił, że Burmistrz, jak i cały Urząd jest dla mieszkańców.

Gmina podejmie także współpracę z organizacjami rządowymi tj. ARiMR, LODR w celu pomocy rolnikom z terenu Gminy Poniatowa.

Ponadto zostanie podjęta współpraca z WFOŚiGW w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W związku z wdrożeniem programu w najbliższym półroczu we wszystkich sołectwach zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące realizacji tego programu. Burmistrz zapowiedział, że urząd będzie pomagać w pozyskiwaniu dotacji.

Raz w roku w każdym osiedlu i sołectwie odbywać się będą zebrania z mieszkańcami, w celu omówienia tego, co jest najważniejsze do realizacji. Burmistrz zachęca mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach, których celem jest rozwój miasta i gminy.

Pan Burmistrz złożył również serdeczne podziękowania za wsparcie swoim najbliższym.

Ustępujący Burmistrz Pan Zygmunt Wyroślak przekazał Burmistrzowi elektowi symboliczny klucz do Miasta i Gminy Poniatowa.

W tajnym głosowaniu wybrano Przewodniczącą Rady Miejskiej w Poniatowej – Panią Anetę Poniatowską, która poprowadziła dalszą część obrad zarządzając wybór wiceprzewodniczących Rady.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Poniatowej zostali: Pan Janusz Nowomiejski i Pan Seweryn Świątek, którzy zdobyli taką samą liczbę głosów.

Zwieńczeniem sesji były wzajemne gratulacje i wspólne pamiątkowe zdjęcia.