Aktualności

Otwarcie Kina-Teatru „Czyn” w Poniatowej

W ubiegłą niedzielę odbyło się uroczyste otwarcie Kina – Teatru „Czyn” w Poniatowej. Po wielu latach przerwy mieszkańcy Gminy Poniatowa mogli znowu cieszyć się nową ofertą kulturalną. Remont oraz przebudowa kina była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zadania pn.„Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej”,  realizowanego w ramach RPO WL 2014-2020.

Korzystając z okazji Święta Dnia Kobiet, które przypadło na dzień otwarcia kina, Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej wręczył wszystkich przybyłym Paniom symboliczne kwiaty. Następnie przed nowo wyremontowanym kinem nastąpiło przecięcie wstęgi przez mieszkańców Gminy.

Na uroczystości obecni byli: Pan Szymon Osieleniec – asystent  Pani Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Wojciech Konrad dyrektor biura Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka, Radni Rady Powiatu, Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej, Pani Ewa Baranowska Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Radni Rady Miejskie w Poniatowejj, Pani Anna Ruta skarbnik Gminy Poniatowa, Ks. dr Piotr Petryk proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej, Pani Joanna Kawałek dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, Pani Małgorzata Borowiak dyrektor Opolskiego Centrum Kultury, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Poniatowa, pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej oraz mieszkańcy miasta.

W dalszej części uroczystości w imieniu Pani Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego –Pan Szymon Osieleniec oraz Pan Wojciech Konrad dyrektor biura Posła na Sejm RP Przemysława Czarnka, wręczyli kwiaty z Okazji Dnia Kobiet na ręce Pani Ewie Baranowskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Poniatowej. W imieniu Burmistrza Opola Lubelskiego Pani Małgorzata Borowiak dyrektor OCK odczytała list gratulacyjny.

Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z CKPiT pod batutą Pana Jarosława Mielko. Część artystyczną przedstawiła grupa teatralna „Fajna Ferajna” w programie pt. „Sprawy damsko – męskie”, która skutecznie wprawiła widownie w dobry nastrój.

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny poczęstunek oraz występ zespołu estradowego „Nadzieja” w CKPiT, który zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy.