Aktualności

Otwarcie drogi łączącej Niezabitów z Wólką Łubkowską.

W dniu 11 grudnia 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia drogi łączącej Niezabitów z Wólką Łubkowską. Cała wartość inwestycji wyniosła 2 092 521,93 zł z czego 50 % kosztów zostało sfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W uroczystości otwarcia drogi wzięli udział: Zygmunt Wyroślak – Burmistrz Poniatowej, Krystyna Sołdek – Z-ca Burmistrza Poniatowej, Artur Walasek – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Radni Powiatu Opolskiego, Radni Rady Miejskiej w Poniatowej oraz licznie zebrani mieszkańcy Niezabitowa i Wólki Łubkowskiej.

Po krótkich wystąpieniach zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę, dokonując tym samym otwarcia drogi.

Na tę inwestycję mieszkańcy Wólki Łubkowskiej czekali wiele lat. Wcześniej, droga łącząca te dwie miejscowości posiadała nawierzchnię gruntową, miejscami utwardzoną tłuczniem i żużlem. Teraz to szeroka asfaltowa jezdnia, która poprawi bezpieczeństwo, komfort a przede wszystkim skróci czas jazdy.