Aktualności

Otwarcie drogi łączącej Kowalę z Kraczewicami Prywatnymi

Gmina Poniatowa zakończyła realizację kolejnego, unijnego projektu. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość robót to 936 473,52 zł, z czego 563 551,00zł pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT S.A. Górki Szczukowskie. Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ułatwienie im korzystania z usług publicznych zlokalizowanych w Poniatowej. Roboty zostały zakończone 21 grudnia 2016 roku.

W dniu 10 marca 2017 roku odbyło się oficjalne otwarcie drogi. W uroczystym przecięciu wstęgi brali udział: Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego, Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Zygmunt Wyroślak – Burmistrz Poniatowej, Krystyna Sołdek – Zastępca Burmistrza Poniatowej, Bogdan Kuta – Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Chyła – Członek Zarządu Powiatu, Eugeniusz Chyła – Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej, Karol Sołdek – Radny Rady Miejskiej z Kowali, Marek Frąckiewicz – Radny Rady Miejskiej z Kraczewic, Przemysław Pypeć – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa TRAKT S.A., Marcin Gajewski – Inspektor Nadzoru. Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach ks. kan. Zbigniew Borowski.

Dowodem ważności inwestycji dla komunikacji lokalnej społeczności była, liczna grupa mieszkańców, obecna na otwarciu.