Aktualności

Ostrzeżenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wzrasta zagrożenie wystąpienia grypy ptaków na terenie naszego powiatu (13 ognisk w Polsce).

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia2016 r. w sprawie zarządzenia środków z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) od 27 grudnia 2016 r. obowiązują przepisy tego rozporządzenia. Rozporządzenie obliguje również osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.