Aktualności

Oddaj głos na OSP Poniatowa Miasto

OSP pragnie przeprowadzić cykl spotkań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i pierwszej pomocy.

W ramach projektu zostanie stworzona dziecięca i młodzieżowa koedukacyjna drużyna pożarnicza w grupach 6-12 lat i 12-15 lat. Do realizacji planowanego działania potrzebne są  fantomy szkoleniowe i defibrylator. Spotkania planowane są dwa razy w miesiącu. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami dla życia i zdrowia, jakie powoduje cichy zabójca-tlenek węgla. Planowane działanie ma na celu podnoszenie świadomości z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Założeniem projektu jest otrzymanie dofinansowania na stworzenie i wyposażenie dziecięcej i młodzieżowej drużyny pożarniczej. A także zakup czujników dymu i tlenku węgla a także montaż zewnętrznego/ogólnodostępnego defibrylatora w centrum Poniatowej.

Zagłosuj już dziś na OSP Poniatowa Miasto: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/1058

https://www.facebook.com/637612882999084/posts/2327828873977468/?sfnsn=mo