Aktualności

Operacja „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny” realizowana przez Gminę Poniatowa

Partner KSOW – Gmina Poniatowa będzie realizowała Operację „Aktywizacja i rozwój mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

W ramach operacji zaplanowano:

Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich – na której zostaną przeprowadzone wykłady na temat: produktu lokalnego (przeprowadzony przez LGD „Owocowy Szlak”) oraz   punkt informacyjny na temat  sprzedaży produktów pochodzących z lokalnych gospodarstw, przeprowadzony przez KOWR O/T w Lublinie; uczestnicy będą także mogli spróbować charakterystycznej dla regionu potrawy – pierogów i innych lokalnych przysmaków oraz kompotu przygotowanego z owoców z gospodarstw członkiń Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”; na scenie zaprezentują się zespoły wykonujące pieśni ludowe z regionu oraz Pani Zofia Zychman prezentująca tradycyjne przyśpiewki i wierszyki ludowe; podczas konferencji nastąpi rozstrzygnięcie konkursu zaplanowanego w ramach operacji.

Konkurs na tradycyjne stoisko dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w Konferencji – KGW przystroją swoje stoiska w tradycyjny sposób, z elementami ludowymi.

Warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy skupią się na poznaniu przepisu i przygotowaniu potrawy charakterystycznej dla Lubelszczyzny – pierogów, nadziewanych m.in. kaszą, serem i miętą. Warsztaty zostaną przygotowane przez Stowarzyszenie  „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” .

Warsztaty z wikliniarstwa – podczas których uczestnicy poznają techniki plecenia koszy z wikliny i rogożyny.

Warsztaty z rękodzieła dla dzieci podczas których uczestnicy poznają tradycyjne techniki wytwarzania rękodzieła.

Efekty realizacji operacji:

– Upowszechnienie wiedzy dotyczącej pochodzenia i wykorzystywania produktów rolniczych oraz ich właściwości prozdrowotnych, a także wiedzy dotyczącej zachowania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich u 50 osób biorących udział w warsztatach kulinarnych.

– Upowszechnienie wiedzy z zakresu  tradycyjnych techniki wytwarzania rękodzieła z zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich u 30 osób biorących udział w warsztatach z rękodzieła.

– Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw, w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,  z zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich poprzez organizacje Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej.