Aktualności

Okręgowe Eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Zespole Szkół w Poniatowej

Tegoroczna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla naszej szkoły była edycją szczególną. Drużyna z Zespołu Szkół w Poniatowej uczestniczyła już po raz 20 w rywalizacji szkół średnich. Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Starosta Opolski – Pan Zenon Rodzik i Burmistrz Poniatowej – Pan Zygmunt Wyroślak.

Podczas Olimpiady organizatorów z ramienia PZSWiR reprezentował Pan Dyrektor Stanisław Janowczyk oraz Panie Monika Wojtowska i Beata Rymarska. W skład komisji weszli: Panowie  Adam Bogacz i Zbigniew Gawski – rzecznicy patentowi oraz Pani Bożenna Jedlińska – starszy wizytator Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Przez 20 lat udziału w Olimpiadzie nasi uczniowie odnosili wiele sukcesów. Oto liczby podsumowujące wiele lat pracy opiekuna Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji w naszej szkole, Pana Marka Wawrzyniaka oraz uczniów ZS: 321 uczniów uczestniczyło w eliminacjach szkolnych, 54 w eliminacjach okręgowych i 27 w eliminacjach ogólnokrajowych. Mamy 11 laureatów i 16 finalistów Olimpiady na szczeblu ogólnokrajowym, 28 laureatów i 17 finalistów etapu okręgowego. Drużyna ZS Poniatowa jedenastokrotnie zajęła pierwsze miejsce, trzykrotnie drugie miejsce i dwukrotnie trzecie  w eliminacjach okręgowych. Najlepsze miejsce w historii udziału naszych uczniów w Olimpiadzie zajął Paweł Piekoś, który został laureatem etapu ogólnopolskiego (w roku szkolnym 2001/2002 zajął  miejsce II, w roku szkolnym 2003/ 2004 – miejsce III).

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach. Olimpiada rozwija pasję i kształtuje aktywność poznawczą młodzieży i przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia.

W tegorocznym etapie okręgowym uczestniczyło 6 szkół z Lublina (Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Samochodowych, XXI Liceum Ogólnokształcące, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Ekonomicznych), 2 szkoły z Puław (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2), Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca i Zespół Szkół Nr 1 ze Świdnika oraz Zespół Szkół z Poniatowej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum: Kacper Bigos, Kamil Lasota, Tomasz Nagrodzki.

Po wielu zmaganiach umysłowych najlepszą drużyną okazał się zespół XXI Liceum Ogólnokształcącego z Lublina, na II miejscu znalazł się Zespół Szkół w Poniatowej, na III – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach. Indywidualnie I miejsce zajął Kacper Bigos z Zespołu Szkół z Poniatowej, II – Dawid Goliszek z XXI LO z Lublina, III – Krzysztof Podstawka z XXI LO z Lublina. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy superwyników w Finale Ogólnopolskim Olimpiady,  który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czas pobytu na Olimpiadzie to nie tylko zmagania uczniów w dziedzinie wynalazczości, ale również możliwość poznania kolegów i koleżanek z różnych szkół o podobnych zainteresowaniach.

Jako współorganizatorzy tegorocznej olimpiady Zespół Szkół w Poniatowej przygotował wiele niespodzianek dla uczestników i ich opiekunów.

Młodzież miała okazję zwiedzić pobliską firmę WentworthTech, która jest światowym liderem na rynku oprzyrządowania do produkcji opakowań i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Bezpośrednia obserwacja pracy obrabiarek CNC, projektowanie i produkcja m.in form rozdmuchowych, wtryskowo-rozdmuchowych okazała się bardzo interesującą lekcją nowych technologii.

Miłym zaskoczeniem dla nas był fakt, że jedną z grup oprowadzał nasz absolwent, który jako uczeń dwukrotnie był laureatem podczas ogólnopolskiego etapu Olimpiady, Pan Marcin Opoka.

Dla uczestników czekających na wyniki uczniowie ZS przygotowali specjalne stoisko, na którym prezentowali działanie drukarki 3D. Przedstawili wiele modeli wcześniej wydrukowanych oraz będący w realizacji projekt makiety dawnych zakładów EDA. Dużym zainteresowaniem cieszył się miniwykład o druku przestrzennym  wygłoszony przez ucznia 2 klasy LO Macieja Wichę.

Stoisko, na którym odbył się pokaz robotów, zbudowanych i zaprogramowanych przez uczniów, wywołał wiele pozytywnych emocji. Najnowszy model naszych młodych konstruktorów pobierał i wręczał ulotkę koła mechatronicznego.

Goście mieli również okazję zwiedzić wystawę o Eugeniuszu Kwiatkowskim – patronie technikum, udostępnioną przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie i pozyskaną dzięki Urzędowi Miasta i CKPiT w Poniatowej.

A gdy ktoś się zmęczył nadmiarem wiedzy, mógł odpocząć w strefie gier komputerowych, gdzie nasi młodzi informatycy zapraszali do wspólnej zabawy.

(BW)