Aktualności

,,Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna’’ – Apel z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w SP im. S. Żeromskiego w Poniatowej

Niech słowa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wybrzmiewają wszem i wobec. 3 maja 1791 roku uchwalono w Polsce Konstytucję, ustawę rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzisiaj w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej uczniowie klasy siódmej zorganizowali apel o patriotycznej wymowie.

W Uroczystości wzięli udział burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Anna Gogół, dyrektor SP w Poniatowej Rafał Pastwa oraz grono pedagogiczne i uczniowie szkoły.

Krótką historyczną podróż rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Po hymnie uczniowie zaprezentowali polski taniec narodowy, czyli poloneza. Następnie zaprezentowano historię Konstytucji, a fakty historyczne przeplatały nastrojowe wiersze i piosenki. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

Dziękujemy uczniom klasy 7c pod kierownictwem  Pani Wiesławy Sudy za piękną lekcję historii!