Aktualności

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży – etap gminny

Gmina Poniatowa wspólnie z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Poniatowej ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej. 
Konkurs ten jest etapem gminnym Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. 
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.
Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa.
Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

Termin dostarczania prac przez szkoły/instytucje: do 11 grudnia 2020 r.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie www.zosprp.pl w zakładce Regulaminy/ Konkurs plastyczny.

Zachęcamy do udziału w konkursie by poprzez różnego rodzaju techniki plastyczne przedstawić i pokazać jak widziana jest służba strażacka oczami innych: dzieci i młodzieży.

Dokumenty do pobrania: