Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie w związku z realizacją zadania pt. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych powiatu opolskiego na terenie gminy Poniatowa.