Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej.

O g ł o s z e n i e

o zwołaniu na dzień 21 listopada 2018 r. (środa)

I  sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej

 

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 – 2023 zawiadamiam, że I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej, odbędzie się w  dniu 21 listopada 2018 r. (środa).

Sesja rozpocznie się o godz.  11.00 w klubokawiarni Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej ul. Fabryczna 1.

Porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego w Lublinie III:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym Rady Miejskiej w Poniatowej oraz Burmistrzowi Poniatowej.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Poniatowej.
  5. Uchwalenie dalszego porządku obrad w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego/wiceprzewodniczących Rady.

 

 

                                                                                                                                                       Komisarz Wyborczy w Lublinie III

                                                                                                                                                                         (-) Piotr Łaguna