Aktualności

Ogłoszenie o przydatności wody do spożycia

OGŁOSZENIE GPGK sp. z o. o.  w Poniatowej informuje mieszkańców: Kowala Pierwsza, Kowala Druga i Spławy o  przydatności wody do spożycia. Woda w sieci wodociągowej nadaje się do spożycia. Woda w dalszym ciągu będzie poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu. Mogą wystąpić zmiany zapachu wody.

KOMUNIKAT:

Komunikat w sprawie jakości wody Kowala