Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o.

Oddział w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 31 00

OGŁASZA PRZETARG (USTNY NIEOGRANICZONY- LICYTACJA)

w przedmiocie zbycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Poniatowej

więcej informacji: KLIK