Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych LPR Gminy Poniatowa wraz z POŚ

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA NA LATA 2017-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do projektu dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 10 maja 2017 roku.

Treść obwieszczenia dostępna jest: TU i TU

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i Prognozą Oddziaływania na Środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pok. 204 i 205 w okresie od 20 kwietnia 2017 r.  do 10 maja 2017 r. (w godzinach pracy urzędu).

1. Projekt dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 dostępny jest TU-KLIK
2. Projekt Załącznika nr 1 do LPR dostępny jest TU-KLIK
3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 dostępny jest TU-KLIK

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza zgłaszania uwag do dokumentów LPR oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023:

1. Poniatowa – formularz zgłaszania uwag LPR
2. Poniatowa – formularz zgłaszania uwag POŚ

  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: urzad@um.poniatowa.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR lub POŚ LPR”,
  • przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR lub POŚ LPR”,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w Punkcie Obsługi Interesanta.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Poniatowej.