Aktualności

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 17.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działkach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Więcej informacji: KLIK