Aktualności

Ogłoszenie Dyrektora Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko: młodszy inspektor działu terapeutycznego