Aktualności

OGŁOSZENIE dotyczące suszy

OGŁOSZENIE

 na temat składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą

Urząd Miejski w Poniatowej informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Wzory wniosków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Poniatowej lub na stronie internetowej www.um.poniatowa.pl.

Do wniosku należy dołączyć:
Oświadczenie o stratach w plonach
Oświadczenie o stratach inwestycyjnych

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR (wpisujemy wszystkie uprawy).
Wnioski można składać do dnia 13 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Punkt Obsługi Interesanta.

informacja

druk