Aktualności

Ogłoszenie

Burmistrz Poniatowej zaprasza wszystkich mieszkańców Poniatowej do udziału w akcji: „Sprzątanie świata”, która odbędzie się dnia 22 kwietnia 2016 roku-KLIK

Zbiórka wszystkich chętnych przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, o  godzinie 8.00. Worki i rękawiczki zapewnia organizator.

W przypadku zainteresowania ww. akcją przez firmy, instytucje, organizacje itp. prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 81 820 48 36 wew. 26, celem omówienia szczegółów.

Za zainteresowanie Państwa już dziś serdecznie dziękuję.