Aktualności

Od planów do czynów – wizyta dowództwa 18. Brygady Zmotoryzowanej w Poniatowej i otwarcie procedury rekrutacyjnej

Mamy dobre i konkretne wiadomości dla naszym mieszkańców, związane z tworzącą się w Poniatowej jednostką wojskową.  Decyzją Ministra Obrony Narodowej, na dowódcę 18. Brygady Zmotoryzowanej został wyznaczony płk Zbigniew Padyjasek, natomiast na  zastępcę dowódcy  płk Sebastian Grell. Właśnie wczoraj, tj. 27 lutego miała miejsce pierwsza wizyta ww. oficerów Wojska Polskiego, którzy spotkali się z burmistrzem Poniatowej Pawłem Karczmarczykiem, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska oraz sekretarzem Gminy Dominikiem Molestą. Ponad roczne prace nad utworzeniem formacji, stają się faktem. Podczas spotkania, oprócz zapoznania się, omówione zostały konkretne warunki współpracy oraz dalsze prace związane z funkcjonowaniem formacji wojskowej na terenie naszego miasta. Ustalono szczegóły dotyczące możliwości aplikowania do służby wojskowej w poniatowskiej jednostce. Uruchomiona została procedura rekrutacyjna. Wszystkich zainteresowanych w pełnieniu służby wojskowej w jednostce w Poniatowej, zapraszamy do kontaktu z chorążym z sekcji personalnej pod nr telefonu 728 261 688 (ewentualnie nr kontaktowy: 669 379 755) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (ul. Nowy świat 40, Lublin).

Wizyta jest konsekwencją podjętych przez pana burmistrza w ubiegłym roku działań zmierzających do powstania jednostki w naszym mieście. Wczorajsze spotkanie zapoczątkowało konkretny i namacalny etap, który będzie miał niewątpliwy wpływ na rozwój miasta, gminy i powiatu.