Aktualności

OBWIESZCZENIE-o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Poniatowa

Urząd Miejski w Poniatowej Informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Poniatowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja będzie dostępna w Urzędzie Miejskim w Poniatowej przy ul. Młodzieżowej 2, 24-320 Poniatowa, w pokoju 204 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami i zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Poniatowa odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poniatowej. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Poniatowej  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2016 roku.

Więcej informacji na ten temat:

Obwieszczenie

Obwieszczenie pełna informacja