Aktualności

Obchody upamiętniające zamordowanie majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Jego Żołnierzy

W niedzielę, 3 marca 2019 r. odbyły się uroczyste obchody upamiętniające zamordowanie majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” – dowódcę największego zgrupowania partyzanckiego na Lubelszczyźnie i jego podkomendnych walczących o wolną Ojczyznę. Obchody bezpośrednio łączą się z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowionym w 2011 r. Od tego czasu we wszystkich polskich miastach odbywają się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i heroizm żołnierzy, którzy za cenę życia nie godzili się na ciche oddanie ojczyzny nowemu okupantowi.

Uroczystości upamiętniające rozpoczęły się na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Poniatowej, gdzie pod tablicą pamiątkową majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” kwiaty złożyli: Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej Pan Janusz Nowomiejski, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pan Andrzej Rolla, Przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Mariusz Kucharek.

Następnie uczestnicy wzięli udział we mszy świętej, która została odprawiona w kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Msza Św. zyskała wyjątkową oprawę muzyczną dzięki Jastkowickiemu Stowarzyszeniu Kulturalno – Historycznemu Dziedzictwo i Pamięć z Grupą Rekonstrukcyjną Żołnierzy Wojska Polskiego „Wrzesień 1939” oraz udziałowi Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Pana Jarosłwa Mielko. O historii mjr. Dekutowskiego „Zapory” i jego żołnierzy opowiedział Pan Zbigniew Młyniec Prezes Zarządu Głównego WiN.

We mszy udział wzięły poczty sztandarowe: Zespołu Szkół w Poniatowej, Harcerzy z Poniatowej, AK i WiN z Urzędowa, AK i WiN z Borowa, WiN z Lublina oraz WiN Poniatowa.

Następnie mieszkańcy i zaproszeni goście przemaszerowali do Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, gdzie odbyły się uroczystości patriotyczno-artystyczne. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Pan Zbigniew Młyniec podziękował Burmistrzowi Poniatowej za patronat i wsparcie.

Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podkreślił heroiczną postawę „Zapory” i jego żołnierzy, zaapelował o nieustającą pamięć i szacunek dla bohaterstwa wszystkich walczących o niepodległość naszej Ojczyzny. Skierował słowa uznania w stronę Marka Franczaka, syna Józefa Franczaka ps. „Laluś” – jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Następnie głos zabrali goście z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, którzy dziękując za zaproszenie wyrazili potrzebę pielęgnowania pamięci i dobrego imienia Żołnierzy Wyklętych.  Wśród zaproszonych gości był obecny również Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina Pan Zdzisław Niedbała.

W CKPiT odbyło się widowisko słowno-muzyczne w wykonaniu solistów CKPiT, grup rekonstrukcyjnych, a także odśpiewano Hymn Zaporczyków, co przybliżyło klimat dawnych czasów.