Aktualności

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Poniatowa

Święto Narodowe 3 Maja, jak co roku obchodzimy w naszej gminie z należytym patosem. Jest ono bowiem symbolem naszej niepodległości oraz wspomnieniem spoczywającego na naszych barkach obowiązku patriotycznego. Tegoroczne obchody były wyjątkowo uroczyste ze względu na obecność dowódcy 18. Brygady Zmotoryzowanej w Poniatowej wraz z asystą honorową.Uroczystości majowe w naszym mieście, zgodnie z tradycją, rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Poniatowej, koncelebrowaną przez ks. proboszcza dr Piotra Petryka. We mszy udział wzięli: mieszkańcy gminy, przedstawiciele władz lokalnego samorządu z burmistrzem Pawłem Karczmarczykiem na czele, władze samorządowe z powiatu opolskiego, przedstawiciele związków kombatanckich, stowarzyszenia, harcerze oraz delegacje ze sztandarami: Legion Harcerski im. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapora”, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w Poniatowej, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Kraczewice, Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poniatowej, szkoły podstawowe z Gminy Poniatowa, Zespół Szkół w Poniatowej oraz przedstawiciele OSP z terenu Gminy Poniatowa.Mszę uświetniła oprawa muzyczna Młodzieżowej Orkiestry Dętej z CKPiT pod batutą Jarosława Mielko, która także przewodziła biało-czerwonemu korowodowi maszerującemu ulicą Fabryczną pod pomnik na „Starym Osiedlu”, aż na Plac Konstytucji 3 Maja. Tam byliśmy świadkami uroczystego ceremoniału podniesienia Flagi Państwowej, któremu przewodniczył porucznik Tomasz Kopylec z 18. Brygady Zmotoryzowanej w Poniatowej wraz z pocztem flagowym w składzie: dowódca pocztu flagowego – młodszy chorąży Henryk Zawadzki, flagowy – kapral Adrian Kociuba, asystujący – szeregowy Kacper Kuras.Pod pomnikami kwiaty złożyły zaproszone delegacje: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz dowódca 18. Brygady Zmotoryzowanej w Poniatowej pan pułkownik Zbigniew Padyjasek wraz z delegacją reprezentującą Gminę Poniatowa : zastępcą burmistrza Anetą Poniatowską i Skarbnik Gminy Anna Rutą; dowódca 24. Batalionu Lekkiej Piechoty w Kraśniku podpułkownik Michał Zając; przedstawiciele władz powiatu opolskiego reprezentowani przez członka Zarządu Jana Wójcika i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dominika Molestę; Komendant Komisariatu Policji w Poniatowej komisarz Krzysztof Wciseł; w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim starszy Kapitan Rafał Dobraczyński; dyrektor Centrum Kultury Promocji i Turystyki Marzena Wójtowicz; dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej Barbara Burzyńska; Weteran Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej major Adam Popiołek; delegacja Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Legionu Harcerskiego im. Majora Hieronima Dekutowskiego „Zapora” reprezentowana przez pana Zbigniewa Młyńca oraz pana Jerzego Kuchtę; dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej pani Tatiana Lasota – Rodzik wraz z uczniami; dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej pan Rafał Pastwa oraz opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Joanna Wolska wraz z uczniami; przedstawiciele Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej i Obywatelskiego Stowarzyszenie „Żaczek” reprezentowanych przez panią Dorotę Włodarczyk – Chęć wraz z uczniami; dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali pani Bożena Mroczkowska, Stowarzyszenie Klub Abstynenta ANIMUS reprezentowane przez prezesa pana Marcina Maciaszka, wiceprezesa panią Monikę Wyroślak oraz członka zarządu pana Jerzego Śliwińskiego; Towarzystwo Wspierania Rodzin oraz Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Poniatowej reprezentowane przez kierownik placówki panią Ilonę Rutę i sekretarza stowarzyszenia panią Małgorzatę Osiak; przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej oraz Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – panie Elżbieta Olszowa, Eleonora Marczyńska oraz pan Leszek Turkiewicz, Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa reprezentowane przez panie Annę Kozińską i Honoratę Ziółkowską; Rada Seniora w Poniatowej na czele z przewodniczącą panią Marią Bielecką, zastępcą przewodniczącej panią Lidią Deptą i członkiem panem Zbigniewem Małyską. Wśród delegacji byli także przedstawiciele Koła Powiatowego Stowarzyszenia Polska 2050 reprezentowanego przez panie Beatę Brzozowską – Zburzyńską, Magdalenę Babij i Dorotę Knyś; przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego reprezentowanego przez prezesa Gminnego Koła PSL pana Andrzeja Chyłę wraz z członkami zarządu panem Jerzym Borowińskim i panem Michałem Gnypkiem oraz przedstawiciele Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości – pani Ewa Baranowska wraz z panami Dariuszem Celejewskim i Pawłem Stachyrą.W tak uroczystej i ważnej chwili, nie zabrakło wystąpienia burmistrza naszej małej ojczyzny – Pawła Karczmarczyka, który podkreślił historyczną wagę tego święta oraz podziękował wszystkim, za tak liczną obecność na dzisiejszą uroczystości.Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Z UROCZYSTOŚCI.

Zapraszamy do fotorelacji z uroczystości na Facebooku Gminy Poniatowa:

https://www.facebook.com/GminaPoniatowa