Aktualności

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Poniatowej

Dzień 11 listopada 1918 roku jest bardzo ważny dla Europy i Polski. 98 lat temu Polska odzyskała swoją suwerenność po 123 latach niewoli narodowej i zrywów powstańczych. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, a dzień ten został ustanowiony Świętem Niepodległości Polski.

11 listopada w Poniatowej odbyły się uroczystości upamiętniające tę ważną rocznicę. Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych i dziecięcej orkiestry dętej z CKPiT. Podczas mszy nastąpiło przekazanie sztandaru Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło miejsko-gminne w Poniatowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poniatowej. Burmistrz Poniatowej zaprosił wszystkich mieszkańców do dalszego świętowania i wspólnego przemarszu ulicami miasta. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, organizacji i instytucji, a także przedstawiciele szkół z terenu Gminy.

Po mszy nastąpił wspólny przemarsz pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, straży pożarnych i szkół z udziałem dziecięcej orkiestry dętej pod pomnik pamięci ofiar hitleryzmu i na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyły się główne uroczystości. Ważnymi punktem podczas przebiegu uroczystości było oddanie honorów poległym żołnierzom poprzez wartę i złożenie kwiatów pod pomnikami. Okolicznościową przemowę wygłosił Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak.

Po głównych uroczystościach, w Centrum Kultury Promocji i Turystyki, odbył się uroczysty koncert dziecięcej orkiestry dętej. Swoje umiejętności zaprezentowali również młodzi soliści i recytatorzy. Po zakończeniu programu artystycznego przyznano nagrody i wyróżnienia w organizowanym przez CKPiT konkursie poezji i piosenki patriotycznej „Polska to My”, nagrody wręczyli Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak i Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek.