Aktualności

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Informujemy, że w Gminie Poniatowa przystępujemy do realizacji nowych inwestycji drogowych.

Burmistrz Poniatowej podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003,00 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Kwota dofinansowania to 1 075 573,00 zł. Całkowita wartość projektu wraz z kosztorysem inwestorskim to 1 690 355,52 zł

 

Ponadto została zawarta umowa z wykonawcą na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Poniatowej Koloni na odcinku 625 m². Jednocześnie złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.