Aktualności

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Ulica Fabryczna nareszcie doczekała się remontu. W porozumieniu z powiatem opolskim już w lipcu rozpoczną się pierwsze prace remontowo – budowlane. W pierwszym etapie inwestycji przebudowana zostanie część ulicy od skrzyżowania z ulicą Opolską do szpitala. Remont obejmie naprawę nawierzchni, chodników, utworzenie ścieżki rowerowej, przebudowę mostu, plantowanie zieleńców, oznakowanie pionowe i poziome drogi. Pełna nazwa zadania to „Przebudowa mostu z kładkami na rzece Poniatówka wraz z dojazdami do mostu km 0+132,6 drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa – Chodel”.

Druga, komplementarna część inwestycji będzie realizowana na przełomie października i listopada. Obejmie remont nawierzchni ulicy Fabrycznej oznaczonej numerem 2552L, na odcinku o długości 0,686 km, od skrzyżowania z ulicą Opolską do ulicy 11-Listopada. Na tym etapie inwestycji w ramach prac budowlanych zostanie położona nowa nawierzchnia i stworzony ciąg pieszo-jezdny dla konduktów żałobnych.

Na ten moment znane są wartości kosztorysowe. Całkowita wartość inwestycji zostanie podana do wiadomości po wyłonieniu wykonawcy w drodze procedury przetargowej. Środki na realizację inwestycji będą pochodziły z rezerwy ministerstwa infrastruktury, z budżetu powiatu i z budżetu gminy.