Aktualności

Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

Przystępujemy do realizacji kolejnej inwestycji. Tym razem będzie to modernizacja krytej pływalni, która przejdzie kapitalny remont. Stan techniczny obiektu wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac obejmujących:

  1. Wymianę folii basenu i folii brodzika, wymianę oświetlenia podwodnego basenu, remontu zbiorników wyrównawczych,
  2. modernizację wentylacji w zakresie sterowania wentylatorami, wymianę izolacji cieplnej kanałów wentylacyjnych,
  3. wymianę piaskowych złóż filtracyjnych, wykonanie cyrkulacji wody w 2 brodzikach do płukania stóp,
  4. remont instalacji grzewczej wody basenowej, wykonanie instalacji przeciwko legionelli i instalacji cwu.

Wykonawcą zadania będzie firma Florexpol BIS Sp.zo.o., która w postępowaniu przetargowym przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.  Na realizację przedsięwzięcia Gmina Poniatowa otrzymała dofinansowanie w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na 2016 rok, w wysokości 100 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 441 426,12 zł.