Aktualności

Informacja o rekrutacji do udziału w projekcie pn. ” Niepodległe nowotworom-podniesienie świadomości społecznej i poprawa stanu psychicznego kobiet po przebytej chorobie nowotworowej”

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa przystąpiło do realizacji projekt pn. „Niepodległe nowotworom- podniesienie świadomości społecznej i poprawa stanu psychicznego kobiet po przebytej chorobie nowotworowej”. Projekt jest realizowany w formie wspierania realizacji zadania na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 15 września 2017 roku o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności i wyleczalności raka piersi, podniesienie świadomości społecznej mieszkańców Poniatowej oraz poprawa stanu psychicznego chorujących na nowotwór piersi kobiet i ich rodzin.

Realizacja założonych celów będzie realizowana poprzez działania:

  1. „Marsz Różowej Wstążki” – termin realizacji: 26 sierpnia 2018 r.
  2. Piknik integracyjny pn. „Niepodlegli chorobie” – termin realizacji: 26 sierpnia 2018 r.
  3. Warsztaty dietetyczne pn. „Dieta na zdrowie” – 60 osób – termin realizacji: październik 2018 r.
  4. Warsztaty wizażu pn. „Malowane lale” – 30 osób – termin realizacji: październik 2018 r.
  5. Wyjazd szkoleniowy do Krakowa pn. „Aktywność najlepszą receptą na zdrowie” – 50 osób – termin realizacji: wrzesień 2018

W lipcu br. prowadzona jest rekrutacja uczestników do przedsięwzięć 3, 4, 5. Ich szerszy opis znajduje się w załącznikach. Zarówno udział w rekrutacji jak też w projekcie jest bezpłatny.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz udziału w przedsięwzięciach wszystkich mieszkańców Poniatowej, w szczególności osoby dotknięte chorobą nowotworu raka piersi oraz ich bliskich.

Jedyne co należy zrobić aby wziąć udział w projekcie to uzupełnić formularz rekrutacyjny i ankietę oraz dostarczyć je do 27 lipca 2018 r. bezpośrednio do Pani Krystyny Czuryszkiewicz, Prezes Stowarzyszenia Amazonki Poniatowa, do siedziby Stowarzyszenia na ul. Fabryczną 1 w Poniatowej lub podpisany skan dokumentów przesłać na e-maila: amazonki.poniatowa@gmail.com

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

Regulamin rekrutacji – FIO

Ramowy program zaplanowanych działań

Załącznik 1a

Załącznik 1b