Aktualności

Nasi uczniowie wśród najlepszych

Nasi uczniowie wśród najlepszych

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Zespole Szkół w Poniatowej

16 marca w Zespole Szkół odbyły się Okręgowe Eliminacje Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – blok B „Wynalazczość”. 23 maja w Centrum Kultury Promocji i Turystyki uczestnicy i zaproszeni goście spotkali się na uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród zwycięzcom.  Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. W skład Komitetu Honorowego weszli: Komisja Europejska, Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy RP, Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Wschodni Klaster Obróbki Metali oraz Starosta Opolski – Pan Zenon Rodzik i Burmistrz Poniatowej – Pan Zygmunt Wyroślak. Patronat medialny uroczystości objęło Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz Przegląd Regionalny.

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym.

Tegoroczna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości dla naszej szkoły była edycją szczególną. Drużyna Zespołu Szkół w Poniatowej z dużymi sukcesami uczestniczyła już po raz dwudziesty w rywalizacji szkół średnich. Oto liczby podsumowujące wiele lat pracy opiekuna Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji w naszej szkole, Pana Marka Wawrzyniaka oraz uczniów ZS: 321 uczniów uczestniczyło w eliminacjach szkolnych, 54 – w eliminacjach okręgowych i 27 w eliminacjach ogólnokrajowych. Mamy 11 laureatów i  16 finalistów Olimpiady na szczeblu ogólnokrajowym, 28 laureatów i 17 finalistów etapu okręgowego. Drużyna ZS z Poniatowej jedenastokrotnie zajęła pierwsze miejsce, trzykrotnie drugie miejsce i dwukrotnie trzecie  w eliminacjach okręgowych. Najlepsze miejsce w historii udziału naszych uczniów w Olimpiadzie zajął Paweł Piekoś, który został laureatem etapu ogólnopolskiego (w roku szkolnym 2001/2002 zajął  miejsce II, w roku szkolnym2003/ 2004 – miejsce III).

W tegorocznych eliminacjach uczestniczyła młodzież z 11 szkół z Lubelskiego:  z Lublina (Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Samochodowych, XXI Liceum Ogólnokształcące, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Ekonomicznych), z Puław (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2), Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska ze Zwierzyńca i Zespół Szkół nr 1 ze Świdnika oraz Zespół Szkół z Poniatowej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie technikum:Kacper Bigos, Kamil Lasota, Tomasz Nagrodzki.

Eliminacje przebiegały w dwóch etapach:pisemnym(30 pytań testowych i trzy zadania praktyczne polegające na opisie projektu wynalazczego) oraz ustnym, w którym udział wzięło 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych.

Jako współorganizator tegorocznej Olimpiady Zespół Szkół w Poniatowej przygotował wiele niespodzianek dla uczestników i ich opiekunów. Młodzież miała okazję zwiedzić pobliską firmę Wentworth Tech. Bezpośrednia obserwacja pracy obrabiarek CNC okazała się bardzo interesującą lekcją nowych technologii.  Miłym zaskoczeniem dla nas był fakt, że jedną z grup oprowadzał nasz absolwent, Pan Marcin Opoka, który jako uczeń dwukrotnie był laureatem ogólnopolskiego etapu Olimpiady.Dla uczestników, czekających na ogłoszenie wyniku, uczniowie ZS zorganizowali specjalne stoiska, na których prezentowali działanie drukarki 3D oraz roboty, zbudowane i zaprogramowane przez naszych uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszył się mini wykład o druku przestrzennym  wygłoszony przez ucznia drugiej klasy LO Macieja Wichę.

Uroczyste podsumowanie Olimpiady odbyło się przy współudziale władz miasta oraz Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. W podsumowaniu uczestniczyły zwycięskie drużyny obu bloków olimpiady: A – „Innowacje techniczne” i B – „Wynalazczość”. Z ramienia organizatorów udział wzięli przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie: Pan Dyrektor Stanisław Janowczyk, Panie Monika Wojtowska i Beata Rymarska oraz rzecznik patentowy – Pan Adam Bogacz. Władze samorządowe reprezentowali: Starosta Powiatu Opolskiego – Pan Zenon Rodzik, Burmistrz Poniatowej – Pan Zygmunt Wyroślak, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu – Pani Iwona Giza, Skarbnik Powiatu – Pani Małgorzata Różyło, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Bogdan Kuta, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Eugeniusz Chyła, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej – Pani Bożena Szwed.Miło nam byłorównież gościć fundatorów nagród dla uczestników Olimpiady, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw: Wentworth Tech Sp. z. o. o., Pawtrans HoldindSp.z.o.o., Orzeł S.A., Metalton G.Olchawski SP.J.

Najważniejszą częścią uroczystego podsumowania było przedstawienie wyników Olimpiady oraz wręczenie nagród i upominków zwycięzcom i uczestnikom. W Bloku A, w kategorii „Pomysł ekologiczny” I miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu (Ewa Okoń, Angelika Bąk, Małgorzata Rybak) za pracę  „Ekologiczny kontener tytoniowy”. W kategorii „Pomysł techniczny”  I miejsce przypadło drużynie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie (Kamil Pietrak, Emil Rudnicki) za pracę „Inteligentny kask rowerowy”, a w kategorii „Usprawnienia softworowo- techniczne” – drużynie Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie (Patryk Chyćko, Rafał Hrabia)za pracę „Urządzenie monitorujące pracę ciągnika”.W Bloku B najlepszą drużyną okazał się zespół XXI Liceum Ogólnokształcącego z Lublina, na II miejscu znalazł się Zespół Szkół w Poniatowej, na III – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach. Indywidualnie I miejsce zajął Kacper Bigos z Zespołu Szkół z Poniatowej, II – Dawid Goliszek z XXI LO z Lublina, III – Krzysztof Podstawka z XXI LO z Lublina.

Nagrody zostały ufundowane dzięki życzliwości sponsorów: przedsiębiorstwom  lokalnym -Wentworth Tech Sp. z. o. o., Pawtrans Holdind Sp. z. o. o., Orzeł S.A., Metalton G.Olchawski SP.J. oraz firmom ze Wschodniego Klastera Obróbki Metali – ARTPOL- Therm, EDBAK, NOWAK Technologie, Wolco, Gt85. Fundatorem nagrody dla zwycięzcy Bloku B Olimpiady był Starosta Powiatu Opolskiego – Pan Zenon Rodzik. Wszystkim darczyńcom dziękujemy. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Wyroślakowi oraz  Pani Dyrektor CKPiT Joannie Kawałek w Poniatowej za pomoc w organizacji uroczystości.

Uroczystość prowadzili uczniowie ZS Marta Pik i Maciej Wicha. Młodzież naszej szkoły przygotowała również krótką część artystyczną, na którą złożyły się piosenki w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego oraz pantomima Michała Grądeckiego, w obrazowy sposób ukazująca różnorodne emocje towarzyszące uczniom podczas zdawania egzaminów.

Nasz uczeń Kacper Bigos uzyskał tytuł Laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Ogólnopolskim Finale w Ostrowcu Świętokrzyskim. Drużyna z Lublina -Dawid Goliszek, Kacper Bigos i Krzysztof Podstawka zajęła trzecie miejsce w Polsce. W klasyfikacji indywidualnej Dawid Goliszek z XXI LO z Lublina zajął drugie miejsce.