Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Bóg, Honor, Ojczyzna – te słowa święte, sprawę świętą

W sercu wyryte miała Armia, nazwana Wyklętą.

Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie,

Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie.”

1 marca 2022 r. po raz jedenasty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dzień ten jest świadectwem patriotyzmu i nieugiętości żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Byli oni bohaterami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi.

Niech ten Dzień będzie wyrazem naszego hołdu dla wytrwałości, męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej, jak również dla cierpienia, bólu i krwi, którą Żołnierze Wyklęci przelali w obronie niepodległej Ojczyzny.

Dołóżmy starań, zwłaszcza w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy tuż za naszymi granicami toczy się wojna, aby pamięć o Niezłomnych  trwale zapisała się w naszej społecznej świadomości.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Co to za święto?

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku śp. prezydent Lech Kaczyński. Ostatecznie Ustawa o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” została podpisana 3 lutego 2011 r. przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak czytamy w ustawie, święto zostało ustanowione w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

Dlaczego Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to akurat 1 marca?

Właśnie 1 marca 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści strzałem w tył głowy zabili przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepkę, którzy byli w kierownictwie ostatniej ogólnopolskiej konspiracji.