Aktualności

Narodowe Czytanie 2023 r. – E. Orzeszkowa „Nad Niemnem”

W dzisiejsze słoneczne południe tj. 9 września br., w Parku Miejskim w Poniatowej odbyła się 12 edycja Narodowego Czytania, którą tradycyjnie zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej. Tym razem miłośnicy literatury czytali powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Nad corocznie organizowanym wydarzeniem Patronat Honorowy objęła Para Prezydencka.

W wydarzeniu udział wzięli: burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, którzy odczytali wybrane fragmenty z powieści.

W akcji uczestniczyli także czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej, uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej pod przewodnictwem Pani Jolanty Markuszewskiej i Pani Iwony Karabeli, uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej pod przewodnictwem Pani Wandy Czuryło, uczniowie z Zespołu Szkół w Poniatowej pod przewodnictwem Pani Grażyny Chabuckiej, Pani Joanny Domaszewskiej i Pani Iwony Pomorskej oraz słuchaczki Poniatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia!