Aktualności

Nagrody i dyplomy z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2022

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.” (A. Einstein)

W dniu 7 października w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk wraz z zastępcą burmistrza  Anetą Poniatowską wręczyli nagrody i dyplomy dyrektorom oraz nauczycielom z placówek oświatowych z Gminie Poniatowa w dowód uznania za zdobyte osiągnięcia, prowadzoną działalność dydaktyczną, edukacyjną i organizacyjną . Gratulujemy wyróżnień i życzymy wszelkiej dalszej pomyślności w życiu zawodowym, jak  i osobistym.