Aktualności

Nabór ofert na rzecz uchodźców z Ukrainy – „Małe Granty”

Zarząd Województwa Lubelskiego prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych. Zadania mogą być realizowane od: dnia podpisania umowy przez 90 dni.
Termin składania ofert w wersji papierowej: od 3 marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych.

Informacja o zakończeniu naboru zostanie zamieszczona na stronie www.promocja.lubelskie.pl w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Informacje.

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Kwota przeznaczona na dotacje: 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Kwota dotacji na zadanie: do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wkład własny: nie jest wymagany.

Więcej informacji na stronie:

Nabór ofert – „Małe Granty” – Departament Promocji, Sportu i Turystyki (lubelskie.pl)