Aktualności

MRIRW – informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Obecnie jest to półmetek pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r.

Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

MRIRW zależy szczególnie na opiniach i propozycjach, ponieważ praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
Uwagi i/lub opinie do projektu Planu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.