Aktualności

Możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie przedsiębiorstwa

Firma ADVANCE Ewelina podziomek oraz EuroPiM s.c. M.P. Kłusek rozpoczyna realizację projektu „Własna firma Twoją szansą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Informujemy o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie przedsiębiorstwa.

Formy wsparcia:

  • wsparcie finansowe na rozwój firmy w formie jednorazowej dotacji w wysokości  23 398,68 złotych;
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1850,00 PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy – dla osób, które zatrudnią co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę , przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki;
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej.

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego, powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Grupę docelową stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej i obligatoryjnie reprezentować będą co najmniej jedną z grup:

– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają  2 ha przeliczeniowych.

Zapraszamy do kontaktu:

tel: 736 922 844

e-mail: wfts@gmail.com

www.wlasnafirma.edu.pl