Aktualności

„Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn.:

„Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”, które realizowane było w ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku, która obejmowała remont pomieszczeń wewnątrz budynku w tym: sal dydaktycznych, korytarzy, pomieszczeń technicznych, szatni, klatek schodowych i  łazienek. Wykonano nowe instalacje sanitarne, instalację hydrantową, elektryczną, teletechniczną oraz oddymiającą.  W Sali gimnastycznej wymieniono podłogę sportową oraz zamontowano wentylację mechaniczną wraz klimatyzacją.

Zadanie obejmowało również roboty budowlane w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynku, wykonano nowe schody wejściowe oraz utwardzenie terenu, wymieniono ogrodzenie i zamontowano oświetlenie zewnętrzne.  Wykonano nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.  Na terenie betonowego placu za budynkiem powstało patio w którym ustawiono ławki i kosze na śmieci.

Budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano zewnętrzną windę,  zbudowano terenową pochylnię dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku zamontowano oznaczenia naprowadzające dla osób niewidomych.

Roboty na terenie budynku trwały od 22 lipca 2020 roku.

Generalnym wykonawcą robót była firma:
HOMWEY Piotr Bartkowski z siedzibą w Jakubowicach Końskich
ul. Świerkowa 38, 21-003 Ciecierzyn.

Przeprowadzone prace wykonano zgodnie z umową nr INP.271.11.2020 z dn. 17.07.2020 roku.
Wartość inwestycji wyniosła: 3 790 595,12 zł brutto.

W sąsiedztwie budynku przeprowadzono remont sketeparku, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skate-parku z montażem nowych elementów”.

Na terenie sketeparku zamontowano nowe żelbetowe  elementy min. funbox z grinboxem i piramidę wraz z montażem zabezpieczeń krawędzi jezdnych.