Aktualności

Modernizacja budynku OSP w Obliźniaku i podpisanie umowy na budowę świetlicy w Plizinie

 1. W miejscowości Obliźniak firma MAGA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Cieszko, Uniszowice 74A, 21- 030 Motycz rozpoczęła się roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Obliźniak”.
  Zgodnie z umową podpisaną 21 października 2021 roku wykonane zostanie docieplenie ścian budynku.
  Ponadto zamontowane zostaną nowe parapety zewnętrzne oraz nowe oświetlenie zewnętrzne – lampy led z czujnikiem ruch i zmierzchu. Planowany termin zakończenia prac 17.12.2021 roku.
 2. Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy w miejscowości Plizin, gm. Poniatowa (etap – 1 stan surowy), w ramach inwestycji pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plizin”.
  Roboty budowlane związane z realizacją zadania rozpoczną się na przełomie października i listopada bieżącego roku.
  Budynek będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej.
  Wartość inwestycji zgodnie z umową nr INP.271.14.2021 z dnia 07.10.2021 roku wynosi 291 294,75 zł brutto.

  Wykonawcą robót jest firma Ermanos Sp. z o. o.
  ul. Rzemieślnicza 5/9, 26-110 Skarżysko-Kamienna.