Aktualności

„Modernizacja budynku OSP w miejscowości Obliźniak”

W miejscowości Obliźniak firma „MAGA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Cieszko Uniszowice 74A, 21-030 Motycz prowadziła roboty budowlane zawiązane z modernizacją budynku remizy OSP.
W ramach zrealizowanej umowy wykonano docieplenie ścian budynku, wymieniono parapety zewnętrzne zamontowano nowe oświetlenie zewnętrzne i daszki nad wejściami do budynku.
W bieżącym roku planowane są dalsze prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Obliźniak” m.in. wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem docieplenia stropu budynku.

W grudniu 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108044L na trzech odcinkach w miejscowości Obliźniak, gmina Poniatowa”.
Wykonawcą robót  jest firma:
Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski, ul. Tatiany 4, 20-711 Lublin. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową to 05.06.2022 roku.