Aktualności

Mieszkańcy Poniatowej nie segregują śmieci

Problem z segregacją śmieci na poniatowskich osiedlach jest coraz bardziej zauważalny. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Poniatowej rejestruje notoryczne przypadki nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów. Słaba segregacja oznacza, że powstaje dużo odpadów zmieszanych, a to z kolei powoduje wzrost kosztów ich zagospodarowania. Trzeba pamiętać, że w przypadku wykrytych nieprawidłowości, a w szczególności wrzucania odpadów podlegających segregacji do pojemników na odpady zmieszane nie podlegające segregacji, na wspólnotę zostanie naliczona opłata – 40 zł od osoby, jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny. Mimo naszych działań i apeli, nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady, czym narażają pozostałych na wyższe opłaty.